Zbindowanie portów USB na sztywno. UBUNTU 16.04

Po podłączeniu urządzenia wykonujemy polecenie lsusb. Zobaczymy podobny wpis:

Bus 007 Device 003: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port

Ważne dla nas są wartości 067b:2303 które wykorzystamy później.
Oczywiście może być tak, że interfejs będzie posiadał dwa porty
szeregowe więc wpisów może być więcej. W takim wypadku wydajemy
polecenie dmesg i ostatnie linijki dadzą nam odpowiednie informacje.

[ 8880.064124] usb 7-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 8880.236152] usb 7-2: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
[ 8880.236159] usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 8880.236164] usb 7-2: Product: USB-Serial Controller
[ 8880.236168] usb 7-2: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 8880.239257] pl2303 7-2:1.0: pl2303 converter detected
[ 8880.252264] usb 7-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0

W w/w przykładzie widzimy podpięte urządzenie które jest portem
szeregowym ttyUSB0 zaś dane nam potrzebne to:

dVendor=067b, idProduct=2303

Mają powyższe dane tworzymy plik /etc/udev/rules.d/10-local.rules w
którym dodajemy linijkę:

ACTION==”add”, ATTRS{idVendor}==”067b”, ATTRS{idProduct}==”2303″,
SYMLINK+=”kenwood_cw”

gdzie wartości 067b oraz 2303 zostały wzięte z przykładów powyżej zaś
wartość zmiennej SYMLINK czyli kenwood_cw pojawi nam się jako
urzadzenie /dev/kenwood_cw po podpięciu danego urządzenia. Aby zmiany
zostały zastosowane należy wydać polecenie

/etc/init.d/udev reload

lub zrestartować komputer. Potem w fldigi i innych tego typu
programach przy konfigurowaniu interfejsów korzystamy z wcześniej
stworzonych nazw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Linux. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *