CQRLOG I MYSQL 5.1

Jakiś czas temu zainstalowałem Ubuntu 18.04 na swoim lapku, obok win10. Miałem potworne problemy z CQRLOGIEM. Robiłem qso na Wn10, a drukowałem etykiety na Ubuntu. Szukałem wkurzałem się. szukałem wkurzałem się i wreszcie jest.  Mysql 5.1, na którym bazuje CQRLOG. Może to się komuś przyda i zostawie to tutaj dla potomny 🙂

wget http://downloads.mysql.com/archives/mysql-5.1/mysql-5.1.65.tar.gz

tar -zxvf mysql5.1.65.tar.gz

sudo aptget install termcap libssldev libeditdev readlinecommon libedit2

cd mysql5.1.65
sudo ./configure  ‚–prefix=/usr’ ‚–exec-prefix=/usr’ ‚–libexecdir=/usr/sbin’ ‚–datadir=/usr/share’ ‚–localstatedir=/var/lib/mysql’ ‚–includedir=/usr/include’ ‚–infodir=/usr/share/info’ ‚–mandir=/usr/share/man’ ‚–with-system-type=debian-linux-gnu’ ‚–enable-shared’ ‚–enable-static’ ‚–enable-thread-safe-client’ ‚–enable-assembler’ ‚–enable-local-infile’ ‚–with-fast-mutexes’ ‚–with-big-tables’ ‚–with-unix-socket-path=/var/run/mysqld/mysqld.sock’ ‚–with-mysqld-user=mysql’ ‚–with-libwrap’ ‚–without-readline’ ‚–with-ssl’ ‚–without-docs’ ‚–with-extra-charsets=all’ ‚–with-plugins=max’ ‚–with-embedded-server’ ‚–with-embedded-privilege-control’ ‚–with-readline’
sudo make
sudo make install
sudo mkdir /var/lib/mysql
sudo useradd mysql
sudo chown R mysql:mysql /var/lib/mysql
mysql_install_db user=mysql
/usr/bin/mysqladmin u root password [password]

 

sudo mysqld_safe

 

 

i to powinno zadziałać 🙂

 

Zaszufladkowano do kategorii Linux | Dodaj komentarz

Zbindowanie portów USB na sztywno. UBUNTU 16.04

Po podłączeniu urządzenia wykonujemy polecenie lsusb. Zobaczymy podobny wpis:

Bus 007 Device 003: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port

Ważne dla nas są wartości 067b:2303 które wykorzystamy później.
Oczywiście może być tak, że interfejs będzie posiadał dwa porty
szeregowe więc wpisów może być więcej. W takim wypadku wydajemy
polecenie dmesg i ostatnie linijki dadzą nam odpowiednie informacje.

[ 8880.064124] usb 7-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 8880.236152] usb 7-2: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
[ 8880.236159] usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 8880.236164] usb 7-2: Product: USB-Serial Controller
[ 8880.236168] usb 7-2: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 8880.239257] pl2303 7-2:1.0: pl2303 converter detected
[ 8880.252264] usb 7-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0

W w/w przykładzie widzimy podpięte urządzenie które jest portem
szeregowym ttyUSB0 zaś dane nam potrzebne to:

dVendor=067b, idProduct=2303

Mają powyższe dane tworzymy plik /etc/udev/rules.d/10-local.rules w
którym dodajemy linijkę:

ACTION==”add”, ATTRS{idVendor}==”067b”, ATTRS{idProduct}==”2303″,
SYMLINK+=”kenwood_cw”

gdzie wartości 067b oraz 2303 zostały wzięte z przykładów powyżej zaś
wartość zmiennej SYMLINK czyli kenwood_cw pojawi nam się jako
urzadzenie /dev/kenwood_cw po podpięciu danego urządzenia. Aby zmiany
zostały zastosowane należy wydać polecenie

/etc/init.d/udev reload

lub zrestartować komputer. Potem w fldigi i innych tego typu
programach przy konfigurowaniu interfejsów korzystamy z wcześniej
stworzonych nazw.

Zaszufladkowano do kategorii Linux | Dodaj komentarz

ICOM 7300 i CQRLOG UBUNTU 16.04

Aby nasz Icom-7300 zaczął dogadywać się z naszym Cqrlogiem trzeba pobrać paczki stąd
http://packages.ubuntu.com/pl/yakkety/libhamlib2
oraz stąd
http://packages.ubuntu.com/pl/yakkety/libhamlib-utils
oczywiście ściągamy dla odpowiedniej architektury 🙂

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Linux | Dodaj komentarz

Raspberry PI – system na dysku USB

Na kartę micro sd przenosimy obraz tak jak zwykle to się robi (w
Linuksie za pomocą dd, w windows za pomocą WinDiskImager). Następnie
to samo robimy z obrazem przenosząc go tym razem na dysk USB. Po
wykonaniu tego edytujemy plik /boot/config.txt na karcie microsd
dodając parametr:

max_usb_current=1

parametr ten pozwoli nam bez kłopotu zasilić dysk twardy z USB.
Następnie edytujemy plik /boot/cmdline.txt również na karcie micro sd
zmieniając parametr root

root=/dev/mmcblk0p2

na

root=/dev/sda2

Ostatni krok polega na zmianie wartości w pliku /etc/fstab
(bezpośrednio na dysku USB, najlepiej z poziomu Linuksa) w ostatniej
linijce gdzie znajdziemy linijkę podobną do poniższej:

/dev/mmcblk0p2 /

na

/dev/sda2 /

pozostawiając resztę parametrów niezmienioną.

Przy pierwszym uruchomieniu Raspberry PI może się dwa razy
zrestartować – będzie to zupełnie naturalne.

———–

Zaszufladkowano do kategorii Linux | Dodaj komentarz